Artur Czapliński

Urodzony 28 sierpnia 1976 roku w Garwolinie. Zamieszkały w Płońsku. Żonaty. Pedagog specjalny. Nauczyciel dyplomowany Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Płońsku. Radny Rady Powiatu Płońskiego w kadencjach 2010 – 2014 i 2014 – 2018. Przewodniczący Rady Powiatu Płońskiego w latach 2010 – 2012. Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu Płońskiego w latach 2014 – 2018. Członek Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Płońskim w latach 2014 – 2018 i członek Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Płońskiego w latach 2014 – 2018. W latach 2011 – 2018 Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność SOSW Płońsk i Przewodniczący Zespołu Kształcenia Specjalnego w Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność Region Płock. Działacz społeczny – członek Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w latach 2006 – 2010. Członek Stowarzyszenia Przeciwko Przemocy w Rodzinie w Płońsku od 2007 roku i Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci z Dysfunkcjami Rozwoju „Spadochron” w Płońsku od 2012 roku. Twórca harcerskiej drużyny osób niepełnosprawnych Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej „Ryśki” i płońskiej sekcji Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne „Olimpijczyk Płońsk”. Odznaczony przez Prezydenta Andrzeja Dudę Srebrnym Krzyżem Zasługi. Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej przez Ministra Edukacji Narodowej oraz Brązowym Medalem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

W roku 2015 członek Ministerialnego Zespołu do spraw Przygotowania Zmian w Kształceniu Specjalnym przy Ministrze Edukacji Narodowej. Twórca i felietonista portalu internetowego Płońska Prawica. Felietonista Tygodnika „Czas Ciechanowa” i portalu „ePrzasnysz.pl”. Wolontariusz Biura Pomocy i Interwencji Prawnej „Duda Pomoc”. Popularyzator historii Północnego Mazowsza oraz działacz społeczny tego regionu.

Inicjatywy społeczne i samorządowe:

 1. Inicjator rozbudowy Zespołu Szkół nr 3 w Płońsku oraz przekształcenia go w Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Płońsku. Lata 2012 – 2015.
 2. Organizator akcji dekomunizacyjnej „Wykopmy PPR z Płońska” polegającej na likwidacji pozostałości symboli komunistycznych w Płońsku oraz uczestnik akcji dekomunizowania nazw ulic w Płońsku. Inicjator nadania nazwy ulicy ZWM w Płońsku imienia Księdza Jerzego Popiełuszki oraz nazwy ulicy Niemcewicza imienia Witolda Grzebskiego „Motora”, a także nadanie nazwy ulicy Tomaszewskiego w Ciechanowie imienia Stanisława Borodzicza „Wary”.
 3. Pomysłodawca i autor Powiatowego Systemu Stypendialnego dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Płoński.
 4. Pomysłodawca i inicjator wybudowania ronda w Płońsku na skrzyżowaniu ulic Żołnierzy Wyklętych i Sienkiewicza.
 5. Założyciel i koordynator Komitetu Obrony Sądu w Płońsku.
 6. Inicjator modernizacji parkingu na osiedlu „Zielone bloki” przy ulicy Grunwaldzkiej w Płońsku.
 7. Inicjator i twórca Powiatowego Przedszkola dla Dzieci Niepełnosprawnych w Płońsku.
 8. Inicjator „Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych” w Płońsku.
 9. Wnioskodawca przebudowy i remontu przejazdów kolejowych na ulicach Płońska.
 10. Wnioskodawca ustanowienia wiat przystankowych oraz ich modernizacji na ulicach Płońska.
 11. Organizator spotkań z gośćmi w Płońsku w ramach działań portalu „Płońska Prawica”. Zaproszeni goście: Tadeusz Płużański, Luiza Łuniewska, Michał Karnowski, ŚP Zbigniew Romaszewski, Andrzej Melak, Mariusz Kamiński, Zbigniew Ziobro,  Piotr Piekarczyk, Tomasz Sakiewicz, Igor Zalewski, Tadeusz Isakowicz Zaleski, Zbigniew Kuźmiuk. Organizacja pokazu filmu „Mgła” z prelekcją Jacka Sasina i Jakuba Opary. Pokaz filmu „Więźniarki” z przedmową Piotra Zarębskiego, a także organizacja galerii z obrazami Stanu Wojennego oraz wykładami historycznymi.
 12. Współtwórca i realizator akcji wybudowania pomnika pamięci Sierżanta Mieczysława Dziemieszkiewicza „Roja” w Szyszkach na Mazowszu.
 13. Autor inicjatywy uchwałodawczej oraz członek zespołu do powołania pierwszego w powiecie płońskim Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób niepełnosprawnych i chorych psychicznie.

Ta strona wykorzystuje pliki Cookies. W każdej chwili możesz je skasować i zablokować w Twojej przeglądarce. Polityka Cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close