Parlamentarzyści

Marek Martynowski – Senator RP


Parlamentarzyści z okręgu wyborczego nr 16 do Sejmu RP:


Anna Cicholska – Poseł na Sejm RP

Robert Kołakowski – Poseł na Sejm RP

Maciej Małecki – Poseł na Sejm RP

Waldemar Olejniczak – Poseł na Sejm RP

Marek Opioła – Poseł na Sejm RP

Maciej Wąsik – Poseł na Sejm RP, sekretarz stanu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów