Klub Radnych

Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Płocka


Andrzej Aleksandrowicz

okręg wyborczy: Nr 3 – osiedla: Kolegialna, Stare Miasto, Skarpa, Radziwie, Pradolina Wisły, Góry, Ciechomice

Zasiada w Komisjach 

 • Gospodarki Komunalnej
 • Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta

interpelacje: http://bip.ump.pl/?do=browse_int_8&author=1

kontakt: andrzej.aleksandrowicz@radni.plock.eu


Leszek Brzeski

okręg wyborczy: Nr 2 – osiedla: Wyszogrodzka, Dworcowa, Międzytorze, Kochanowskiego, Trzepowo

Zasiada w Komisjach 

 • Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej
 • Kultury, Sportu i Turystyki

interpelacje: http://bip.ump.pl/?do=browse_int_8&author=3

kontakt: leszek.brzeski@radni.plock.eu


Edward Bogdan 

okręg wyborczy: Nr 2 – osiedla: Wyszogrodzka, Dworcowa, Międzytorze, Kochanowskiego, Trzepowo

Zasiada w Komisjach 

 • Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej
 • Kultury, Sportu i Turystyki

interpelacje:

kontakt: edward.bogdan@radni.plock.eu


Teresa Kijek 

okręg wyborczy: Nr 3 – osiedla: Kolegialna, Stare Miasto, Skarpa, Radziwie, Pradolina Wisły, Góry, Ciechomice

Zasiada w Komisjach 

 • Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta
 • Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej

interpelacje: http://bip.ump.pl/?do=browse_int_8&author=9

kontakt: teresa.kijek@radni.plock.eu


Tomasz Zdzisław Kolczyński

okręg wyborczy: Nr 1 – osiedla: Podolszyce Południe i Północ, Zielony Jar, Imielnica, Borowiczki

Zasiada w Komisjach 

 • Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta
 • Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej

interpelacje:

kontakt: tomasz.kolczynski@radni.plock.eu


Tomasz Korga

okręg wyborczy: Nr 4 – osiedla: Miodowa, Łukasiewicza, Tysiąclecia, Winiary

Zasiada w Komisjach 

 • Doraźna Komisja Ds. Organizacji Pracy Rady
 • Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej
 • Gospodarki Komunalnej

interpelacje:

kontakt: tomasz.korga@radni.plock.eu


Marek Krysztofiak

okręg wyborczy: Nr 1 – osiedla: Podolszyce Południe i Północ, Zielony Jar, Imielnica, Borowiczki

Zasiada w Komisjach 

 • Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej
 • Kultury, Sportu i Turystyki

interpelacje: http://bip.ump.pl/?do=browse_int_8&author=14

kontakt: marek.krysztofiak@radni.plock.eu


 Piotr Kubera

okręg wyborczy: Nr 1 – osiedla: Podolszyce Południe i Północ, Zielony Jar, Imielnica, Borowiczki

Zasiada w Komisjach 

 • Rewizyjna
 • Skarg, Wniosków i Petycji

interpelacje:

kontakt: piotr.kubera@radni.plock.eu


Wioletta Maria Kulpa – Przewodnicząca Klubu

okręg wyborczy: Nr 2 – osiedla: Wyszogrodzka, Dworcowa, Międzytorze, Kochanowskiego, Trzepowo

Zasiada w Komisjach 

 • Rewizyjna
 • Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej
 • Doraźna Komisja Ds. Organizacji Pracy Rady

interpelacje:

kontakt: wioletta.kulpa@radni.plock.eu


 Adam Paweł Modliborski

okręg wyborczy: Nr 4 – osiedla: Miodowa, Łukasiewicza, Tysiąclecia, Winiary

Zasiada w Komisjach 

 • Gospodarki Komunalnej
 • Kultury, Sportu i Turystyki

interpelacje: http://bip.ump.pl/?do=browse_int_8&author=19

kontakt: adam.modliborski@radni.plock.eu


 Jerzy Seweryniak

okręg wyborczy: Nr 3 – osiedla: Kolegialna, Stare Miasto, Skarpa, Radziwie, Pradolina Wisły, Góry, Ciechomice

Zasiada w Komisjach 

 • Rewizyjna
 • Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta

interpelacje: http://bip.ump.pl/?do=browse_int_8&author=22

kontakt: jerzy.seweryniak@radni.plock.eu