12 lipca rozstrzygają się wybory prezydenckie w Polsce. Pokładamy wielką nadzieję w tym, że zwycięży Andrzej Duda – obecny prezydent – przewidywalny, sprawdzony, o spójnym programie, spełniający obietnice przedwyborcze. Mamy przekonanie, że z tym prezydentem uda się zbudować silną, niezależną Polskę, która sama będzie decydować o sobie. Chcemy żyć w kraju dobrze funkcjonującym, bezpiecznym i zasobnym, a prezydent Duda jest gwarantem utrzymania programów społecznych wspierających rodziny, młodych i seniorów. Jako Polacy czujemy się coraz silniejsi. Dajemy radę w sytuacjach ekstremalnych, czego dowodem jest funkcjonowanie polskiej gospodarki w czasie pandemii.

Godnie budujemy swój dobrobyt, pielęgnujemy wartości patriotyczne, kulturowe i rodzinne. Doganiamy południową Europę pod względem dochodu na mieszkańca i to zarówno przed pandemią, jak i w chwili obecnej. Kruszeje stereotyp Polaka – wyrobnika za zachodnią granicą. W Polsce przechodzimy kryzys gospodarczy łagodniej. Nie zmagamy się z wielkim bezrobociem, długami, rozpadającą się infrastrukturą.

Budujemy mocne państwo w sytuacji stabilizacji, pewności tego, że następne pokolenia pomnożą majątek. Oczywiście wiele jest do zrobienia i dlatego urzędujący prezydent powinien dokończyć dzieła. W najbliższych planach ważne jest, żeby gospodarka polska doganiała te najlepiej prosperujące, np. niemiecką. Nasze położenie geopolityczne nie musi być przekleństwem, mimo że jesteśmy kolcem między Rosją a Niemcami. Budując polską rację stanu, bez służalczości możemy stać się państwem ważnym i niezależnym w Europie, nie poddającym się niekorzystnym dla nas dyktatom gospodarczym.

W interesie Polaków jest to, żeby zakopywać rowy, a nie je pogłębiać. To główny powód, dla którego powinniśmy zagłosować na Andrzeja Dudę. Jego prezydentura gwarantuje przede wszystkim brak rozłamów na szczytach władzy i owocną współpracę z rządem. Urzędujący prezydent, działając zgodnie z uprawnieniami, jakie daje konstytucja, uznaje potrzeby i dobro państwa za najwyższy imperatyw działania. To patriota pielęgnujący tożsamość narodową Polaków.

Małgorzata Ogonowska

By pisplo2