Szanowni Państwo,

     Od lat obserwuję i analizuję problemy współczesnej Europy. Wybory to wielka szansa na wzmocnienie Unii Europejskiej, poprzez powrót do Jej korzeni i ideałów, a więc do autentycznych wartości chrześcijańskich, które jako dorobek wielu pokoleń mają uniwersalne znaczenie w swoim duchowym i materialnym wymiarze. Wartości te powinny uwrażliwiać Nas na nowe rozumienie Wolności, Ojczyzny i Rodziny, i winny być przedmiotem troski wszystkich, którzy te wartości szanują. Polska to ambitny i odważny kraj, który te wartości szanuje i pielęgnuje, dlatego coraz częściej uznawany jest za duchową stolicę Europy. Urzeczywistniając te wartości możemy dać dobry fundament w zbudowaniu wspólnych idei krajów członkowskich i stać się Unią Zjednoczoną w swojej różnorodności, w imię wzajemnego szacunku, pokoju i solidarności. A to zapewni na zawsze godne miejsce Polski w Europejskiej Rodzinie.

     Szanując tezę, że demokracje budowane są wokół wspólnych idei i ideałów, którym towarzyszy wspólnota interesów, chcę w Parlamencie Europejskim słowom tym nadać głębszy sens, by kształtowały się w ścisłym powiązaniu z poczuciem Wolności Ojczyzn w Zjednoczonych Stanach Europy, w których równi z równymi, wolni z wolnymi budują wspólną przyszłość opartą na miłości i tolerancji do tradycji, rozumianej jako dorobek zachodniej cywilizacji. C.K. Norwid pisał: Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek. Zdajemy sobie sprawę, że Europa to wspólny i wielki zbiorowy obowiązek swoich obywateli. A Jej Przyszłość jest teraz!
Jestem osobą pracowitą, uczciwą i odpowiedzialną. Jako ekonomista posiadam dużą wiedzą w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwami, rynku pracy oraz demografii. Bardzo proszę o Państwa poparcie w wyborach 26 maja. Warto mi zaufać!

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

     Jako doktor ekonomii pracuję w charakterze wykładowcy akademickiego w Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej. Posiadam szerokie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu statystyki i badań rynku pracy, społecznej odpowiedzialności biznesu, polityki czy gospodarki regionalnej. Tej problematyce poświęcam również liczne swoje publikacje. Jestem promotorem wielu prac dyplomowych. Praca z młodymi ludźmi daje mi wiele satysfakcji. Zdaję sobie sprawę, że każdy z nich w przyszłości będzie miał jakiś wpływ na kondycję polskiej gospodarki oraz kształtowanie i rozwój własnego regionu.

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

     Zawsze przywiązywałam wielką wagę do relacji międzyludzkich. Moją dewizą życiową są słowa Jana Pawła II: Człowiek jest tyle wart, ile może dać drugiemu człowiekowi.
Uważam, że każdy powinien dać coś z siebie innym i dlatego chętnie działam społecznie. W nawiązaniu do mojej zawodowej pracy dydaktycznej i naukowej, jestem członkiem Kolegium Redakcyjnego – redaktorem statystycznym „Notatek Płockich”, które od kilkudziesięciu lat wydaje Towarzystwo Naukowe Płockie. Mam ogromne uznanie dla wartości, jaką do społeczeństwa wnoszą ludzie młodzi, ale również bardzo aktywni w Płocku seniorzy. Jestem prezesem Stowarzyszenia „Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja”. Stowarzyszenie prowadzi „Młodzieżową Akademię Kultury i Edukacji Pozaformalnej” przy Liceum Władysława Jagiełły w Płocku oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku „Trzecia Młodość” przy Politechnice Warszawskiej Filia w Płocku. Współpraca z tymi środowiskami sprawia mi dużą satysfakcję, zadowolenie i przyjemność.

PRYWATNIE

Jestem Płocczanką, mam 49 lat. Jestem szczęśliwą mamą Laury – tegorocznej maturzystki i Sylwii – studentki trzeciego roku Akademii Sztuk Pięknych.

ZAINTERESOWANIA

Interesuję się historią. Czas wolny spędzam aktywnie, głównie na wodzie.

                                                                                                                                       dr Agnieszka Krzętowska