Szanowni Państwo,

     Od lat obserwuję i analizuję problemy współczesnej Europy. Wybory to wielka szansa na wzmocnienie Unii Europejskiej, poprzez powrót do Jej korzeni i ideałów, a więc do autentycznych wartości chrześcijańskich, które jako dorobek wielu pokoleń mają uniwersalne znaczenie w swoim duchowym i materialnym wymiarze. Wartości te powinny uwrażliwiać Nas na nowe rozumienie Wolności, Ojczyzny i Rodziny, i winny być przedmiotem troski wszystkich, którzy te wartości szanują. Polska to ambitny i odważny kraj, który te wartości szanuje i pielęgnuje, dlatego coraz częściej uznawany jest za duchową stolicę Europy. Urzeczywistniając te wartości możemy dać dobry fundament w zbudowaniu wspólnych idei krajów członkowskich i stać się Unią Zjednoczoną w swojej różnorodności, w imię wzajemnego szacunku, pokoju i solidarności. A to zapewni na zawsze godne miejsce Polski w Europejskiej Rodzinie.

     Szanując tezę, że demokracje budowane są wokół wspólnych idei i ideałów, którym towarzyszy wspólnota interesów, chcę w Parlamencie Europejskim słowom tym nadać głębszy sens, by kształtowały się w ścisłym powiązaniu z poczuciem Wolności Ojczyzn w Zjednoczonych Stanach Europy, w których równi z równymi, wolni z wolnymi budują wspólną przyszłość opartą na miłości i tolerancji do tradycji, rozumianej jako dorobek zachodniej cywilizacji. C.K. Norwid pisał: Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek. Zdajemy sobie sprawę, że Europa to wspólny i wielki zbiorowy obowiązek swoich obywateli. A Jej Przyszłość jest teraz!
Jestem osobą pracowitą, uczciwą i odpowiedzialną. Jako ekonomista posiadam dużą wiedzą w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwami, rynku pracy oraz demografii. Bardzo proszę o Państwa poparcie w wyborach 26 maja. Warto mi zaufać!

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

     Jako doktor ekonomii pracuję w charakterze wykładowcy akademickiego w Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej. Posiadam szerokie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu statystyki i badań rynku pracy, społecznej odpowiedzialności biznesu, polityki czy gospodarki regionalnej. Tej problematyce poświęcam również liczne swoje publikacje. Jestem promotorem wielu prac dyplomowych. Praca z młodymi ludźmi daje mi wiele satysfakcji. Zdaję sobie sprawę, że każdy z nich w przyszłości będzie miał jakiś wpływ na kondycję polskiej gospodarki oraz kształtowanie i rozwój własnego regionu.

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

     Zawsze przywiązywałam wielką wagę do relacji międzyludzkich. Moją dewizą życiową są słowa Jana Pawła II: Człowiek jest tyle wart, ile może dać drugiemu człowiekowi.
Uważam, że każdy powinien dać coś z siebie innym i dlatego chętnie działam społecznie. W nawiązaniu do mojej zawodowej pracy dydaktycznej i naukowej, jestem członkiem Kolegium Redakcyjnego – redaktorem statystycznym „Notatek Płockich”, które od kilkudziesięciu lat wydaje Towarzystwo Naukowe Płockie. Mam ogromne uznanie dla wartości, jaką do społeczeństwa wnoszą ludzie młodzi, ale również bardzo aktywni w Płocku seniorzy. Jestem prezesem Stowarzyszenia „Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja”. Stowarzyszenie prowadzi „Młodzieżową Akademię Kultury i Edukacji Pozaformalnej” przy Liceum Władysława Jagiełły w Płocku oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku „Trzecia Młodość” przy Politechnice Warszawskiej Filia w Płocku. Współpraca z tymi środowiskami sprawia mi dużą satysfakcję, zadowolenie i przyjemność.

PRYWATNIE

Jestem Płocczanką, mam 49 lat. Jestem szczęśliwą mamą Laury – tegorocznej maturzystki i Sylwii – studentki trzeciego roku Akademii Sztuk Pięknych.

ZAINTERESOWANIA

Interesuję się historią. Czas wolny spędzam aktywnie, głównie na wodzie.

                                                                                                                                       dr Agnieszka Krzętowska

By pisplo2

Ta strona wykorzystuje pliki Cookies. W każdej chwili możesz je skasować i zablokować w Twojej przeglądarce. Polityka Cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close