1. Wioletta Kulpa – (zobacz więcej informacji o kandydatce) 
  2. Leszek Brzeski – (zobacz więcej informacji o kandydacie)
  3. Edward Bogdan – (zobacz więcej informacji o kandydacie) 
  4. Grażyna Pełka – (zobacz więcej informacji o kandydatce)
  5. Teresa Świtalska
  6. Krzysztof Gorzkowski – (zobacz więcej informacji o kandydacie)
  7. Elżbieta Skotnicka-Tracka
  8. Krzysztof Sobociński – (zobacz więcej informacji o kandydacie)
  9. Mirosław Grabarczyk – (zobacz więcej informacji o kandydacie)