Radny klubu Prawo i Sprawiedliwość Piotr Szpakowicz złożył interpelację o wprowadzenie wsparcia finansowego dla rodziców w postaci tzw. bonów żłobkowych, w wysokości 270 zł. Bon miałby obowiązywać w przypadku rodziców maluchów powyżej 1. roku życia, korzystających z usług prywatnego żłobka lub z prywatnej niani, ze względu na brak miejsc w publicznych żłobkach.

– Bony żłobkowe przysługiwałyby rodzicom zamieszkałym w Płocku, odprowadzającym podatki w Płocku i nie korzystającym z urlopu wychowawczego – wyjaśnia radny.

By pisplo