Fakty są następujące. 1 czerwca ruszył kolejny społeczny program rządowy „Dobry start – 300 dla ucznia”.

Program polega na przekazaniu środków finansowych w wysokości 300 zł netto dla 19każdego ucznia szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. Niezależnie od tego, jakie jest kryterium dochodowe, ani tego czy to pierwsze czy drugie, czy kolejne dziecko w rodzinie. Program będzie realizowany równoległe z pozostałymi programami związanymi z rozpoczęciem roku szkolonego, takimi jak darmowe podręczniki i nie wyklucza ani nie koliduje z inną formą pomocy społecznej.

W wyniku realizacji programu wsparcie otrzymać może 4,6 mln uczniów. Koszt realizacji świadczenia rząd szacuje na ok. 1,4 mld zł rocznie.

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia 24. roku życia.

Program „Dobry Start” to kolejny program rządu Prawa i Sprawiedliwości będący wyjściem naprzeciw potrzebom polskich rodzin i będącym wypełnieniem zobowiązań wyborczych. Program realizowany wspólnie przez resorty rodziny i edukacji jest kolejną realną, a nie tylko deklaratywną formą wsparcia dla polskich rodzin. Pieniądze przeznaczone na program „Dobry Start”, to również forma inwestycji państwa w edukację młodego pokolenia. Po obniżeniu wieku emerytalnego oraz sukcesie programu „Rodzina 500 +”, to kolejny krok w kierunku wyrównywania dysproporcji i likwidowania barier społecznych i edukacyjnych. To także pierwsze po 89 roku przełamanie tendencji polegającej na niemożności realizacji zobowiązań wyborczych.

Wniosek do programu będzie można składać już od 1 lipca 2018 roku online przez stronę Ministerstwa Rodziny, a od 1 sierpnia w formie papierowej. Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2018 r. W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny otrzymają wyprawkę nie później niż 30 września 2018 r. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez urzędy miasta lub gminy oraz miejscowe ośrodki pomocy społecznej.

Kiedyś jeden minister finansów mówił, że „piniendzy nie ma i nie będzie”. Jak się jednak okazuje pieniądze są i trafiają do polskich rodzin.

Artur Czapliński

 

 

By pisplo