15 maja oddaliśmy hołd generałowi Zygmuntowi Padlewskiemu (1836-1863). Aresztowany przez wojska carskie naczelnik Powstania Styczniowego na Mazowszu został stracony w Płocku 15 maja 1863 r. W miejscu jego rozstrzelania odbył się uroczysty apel. 
Przed obeliskiem, który upamiętnia gen. Padlewskiego, a także pod pobliskim krzyżem “Bohaterów Powstania Styczniowego”, w tym siedmiu powstańców, którzy także zginęli w tym miejscu, złożono kwiaty i zapalono znicze. W intencji straconych odmówiono modlitwę.