Oto jakim gospodarzem Płocka jest Andrzej Nowakowski

Prezydent Andrzej Nowakowski oraz radni PO, PSL i SLD realizują w roku 2018 plan:

– zwiększenia zadłużenia Płocka do prawie 578 mln (bez wliczenia zadłużenia spółek miejskich),

– deficytu budżetowego w wysokości ponad 121 mln,

– zaciągnięcia nowych zobowiązań finansowych, długów na kwotę ponad 125 mln zł.

Tym samym, rządzący obecnie miastem radni PO, PSL i SLD  z prezydentem Nowakowskim na czele, przerzucą de facto większość kosztów swojej kampanii samorządowej na mieszkańców Płocka, zwiększając przypadający na głowę jednego mieszkańca dług do prawie 5000 złotych.

Pamiętajmy jednak, że powyższa  kwota  nie uwzględnia  jeszcze zadłużenia spółek miejskich, które za 2017 r. wyniosło 172,5 mln złotych. Daje to razem ponad 6000 złotych długu na głowę mieszkańca Płocka.

Pomimo oczywistych danych finansowych, bieżących i historycznych, władze Płocka cały czas lansują tezę o profesjonalizmie prezydenta Nowakowskiego w zarządzaniu budżetem miasta. Koronnym argumentem na to mają być zazwyczaj ratingi miasta Płocka. Ratingi, które miasto…. kupuje. Ratingi, które znacznie zawyżały np. na rynku amerykańskim wyceny instrumentów finansowych w latach 2004 – 2007, co było jednym z powodów poważnego kryzysu z 2008 r.

Nie chcąc zanudzać czytelników suchym tekstem i cyferkami, przedstawię poniżej w formie graficznej kilka zestawień, które powstały na podstawie danych finansowych z ostatnich 15 lat. Wykresy wyraźnie pokazują odpowiedź na pytanie, czy prezydent Nowakowski i wspierający go radni PO, PSL, SLD to dobrzy gospodarze naszego miasta. Wnioski wyciągnijcie Państwo sami.

    

Źródło danych finansowych: sprawozdania finansowe dostępne na BIP Urzędu Miasta Płocka z lat 2003 – 2017; dla 2018 r. przyjęto wartości z WPF z kwietnia 2018 r.

Lata przyjęte dla wyliczeń: rządy PiS (2003-2010), rządy Andrzeja Nowakowskiego (PO; 2011-2017).

Opracowanie: Andrzej Aleksandrowicz

By pisplo2